Κλασικά τζάκια Τσιμέντο-Μαντέμι

Κωδικός Τύπος Τζακιού Εσωτερικές Διαστάσεις Εξωτερικές Διαστάσεις
Πλάτος (cm) Βάθος (cm) Πλάτος (cm) Βάθος (cm) Ακτίνα (cm)
F90i Ίσιο Κλασικό 90 50 112 64 -
F100i Ίσιο Κλασικό 98 60 118 70 -
F85i Ίσιο με σπαστές γωνίες 85 55 103 65 -
F85it Ίσιο Tετράγωνο 85 55 110 67 -
F85t Τρίφατσο 85 55 110 67 -
F85d Δίφατσο 85 55 110 67 -
F90p Πολύγωνο 90 50 125 69 -
F90s Στρογγυλό 90 57 - - 85


F90i
Ίσιο Κλασικό
F100i
Ίσιο Κλασικό
F85i
Ίσιο με σπαστές γωνίες
F85it
Ίσιο Tετράγωνο


F85t
Τρίφατσο
F85d
Δίφατσο
F90s
Σρογγυλό
F90p
ΠολύγωνοΜαντεμένια τζάκια

Κωδικός Τύπος Τζακιού Εσωτερικές Διαστάσεις Εξωτερικές Διαστάσεις
Πλάτος (cm) Βάθος (cm) Πλάτος (cm) Βάθος (cm)
FM80i/ FMP80i Ίσιο Κλασικό 79 47 86 48
FM90i/ FMP90i Ίσιο Κλασικό 89 51 95 57
FM100i/ FMP100i Ίσιο Κλασικό 99 58 106 64
FM75d/ FMP75d Δίφατσο 76 46 78 49
FM90d/ FMP90d Δίφατσο 88 55 96 58
FM80p/ FMP80p Πολύγωνο 81 63 87 65
FM80s/ FMP80s Στρογγυλό 79 61 85 62FM80i - FM90i - FM100i (χωρίς πόρτα)
FMP80i - FMP90i - FMP100i (μέ πόρτα)

Ίσιο Κλασικό
FM75d (χωρίς πόρτα)

FMP75d (μέ πόρτα)

Δίφατσο
FM90d (χωρίς πόρτα)

FMP90d (με πόρτα)

Δίφατσο
FM80p (χωρίς πόρτα)

FMP80p (με πόρτα)

Πολύγωνο
FM80s (χωρίς πόρτα)

FMP80s (με πόρτα)

ΣτρογγυλόΕνεργειακά τζάκια Ελληνικά
Με 3 αεροθαλάμους

Κωδικός Τύπος Τζακιού Εσωτερικές Διαστάσεις Εξωτερικές Διαστάσεις Θερμική απόδοση KW Ενεργειακή απόδοση %
Πλάτος (cm) Βάθος (cm) Πλάτος (cm) Βάθος (cm)
FE80i Ίσιο Κλασικό 79 47 86 58 15,2 71,1
FE90i Ίσιο Κλασικό 89 56 96 67 - -
FE115i Ίσιο Κλασικό 112 54 119 65 - -
FE90 Διαμπερές 88 54 100 65 - -
FE65p Πολύγωνο 65 54 82 66 15,8 72,5
FE60d Δίφατσο 55 55 64 64 - -
FE75d Δίφατσο 74 44 85 55 15,8 73,3
FE90d Δίφατσο 88 54 100 65 - -
FE75t Τρίφατσο 74 44 85 55 - -
FE90t Τρίφατσο 88 54 100 65 - -
FE90s Στρογγυλό 77 63 92 74 - -


              
FE80i
Ίσιο Κλασικό
FE90i
Ίσιο Κλασικό
FE115i
Ίσιο Κλασικό
FE90
Διαμπερές


              
FE65p
Πολύγωνο
FE60d
Δίφατσο
FE75d
Δίφατσο
FE90d
Δίφατσο


              
FE75t
Τρίφατσο
FE90t
Τρίφατσο
FE90s
Στρογγυλό
Δείγμα
Ενεργειακά τζάκια Nordica Ιταλικά

Κωδικός Τύπος Τζακιού Εσωτερικές Διαστάσεις Εξωτερικές Διαστάσεις Θερμική απόδοση KW Ενεργειακή απόδοση %
Πλάτος (cm) Βάθος (cm) Πλάτος (cm) Βάθος (cm)
400 Piano Ίσιο Κλασικό 25,5 38 54 61,3 7 78,2
500 Angolo Δίφατσο 40 40 57,4 57,4 8 78,4
800 Angolo Δίφατσο 62 37,3 87,9 61,2 10 80,9
600 Piano Ίσιο Κλασικό 45 36 75 58,2 10 78,6
600 Tondo Στρογγυλό 45 47 76,6 72,9 10 78,6
600 Prismatico Πολύγωνο 45 36 75 58,2 10 78,6
Ironker 750 Piano Ίσιο Κλασικό 63 43 84,6 67,8 13 78,3
Ghisa 750 Piano Ίσιο Κλασικό 63 43 84,6 67,8 13 78,3
Ironker 750 Tondo Στρογγυλό 63 55 84,6 851 13 78,3
Ghisa 750 Tondo Στρογγυλό 63 55 84,6 85,1 13 78,3
750 Prismatico Πολύγωνο 57 53 92,4 79,1 13 80,9
900 Piano Ίσιο Κλασικό 75,5 60 106,4 82 15 78,5
1000 Piano Crystal Ίσιο Κλασικό 84 34 113 63,5 10 78,3
1300 Piano Crystal Ίσιο Κλασικό 109 34 143 63,5 13 78,3
1300 H800 Piano Ίσιο Κλασικό 109 34 143 63,5 13,5 81


              
400 Piano
Ίσιο Κλασικό
500 Angolo
Δίφατσο
800 Angolo
Δίφατσο
600 Piano
Ίσιο Κλασικό


              
600 Tondo
Στρογγυλό
600 Prismatico
Πολύγωνο
Ironker 750 Piano
Ίσιο Κλασικό
Ghisa 750 Piano
Ίσιο Κλασικό


              
Ironker 750 Tondo
Στρογγυλό
Ghisa 750 Tondo
Στρογγυλό
750 Prismatico
Πολύγωνο
900 Piano
Ίσιο Κλασικό


         
1000 Piano Crystal
Ίσιο Κλασικό
1300 Piano Crystal
Ίσιο Κλασικό
1300 H800 Piano
Ίσιο Κλασικό