Ψησταριές-Πάγκοι-Φούρνοι

Κωδικός Περιγραφή Εσωτερικές Διαστάσεις Εξωτερικές Διαστάσεις
Βάθος (cm) Μήκος (cm) Πλάτος (cm) Ύψος
(cm)
FB155 Διπλή Ψησταριά - 155 94 195
FB170 Διπλή Ψησταριά - 170 94 195
FB80f Μεσαίος Φούρνος 80 120 120 130
FB95f Μεγάλος Φούρνος 95 130 130 130
FB95p Πάγκος Ψησταριάς - 80 94 -F155
Διπλή Ψησταριά
F170
Διπλή Ψησταριά
FB80f-FB95f
Φούρνος
FB95p
Πάγκος Ψησταριάς